Beleidsplan 2014

Algemene doelstellingen
Stichting P!T is in september 2013 opgericht en vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op jongeren met een lichte beperking, gedragsproblemen en/of jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden in staat gesteld worden om in sociaal en economisch opzicht actief vorm te geven aan hun eigen leven en aan dat van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Hierbij is het van belang dat jongeren hun capaciteiten ontwikkelen en leren gebruiken op het gebied van wonen, werk, financiƫn, onderwijs, sport en vrije tijd.

Visie
Stichting PIT! is van mening dat jongeren met een lichte beperking, gedragsproblemen en/of jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden recht hebben op kansen om zich te ontwikkelen en perspectief krijgen op een waardige en waardevolle plek in onze maatschappij.

Missie
De missie van Stichting PIT! is om jongeren met een lichte beperking, gedragsproblemen en/of jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden de kans te geven om zich te ontwikkelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op het gebied van werk, wonen, onderwijs, financiƫn, sport en vrije tijd.
Stichting PIT! wil dit bereiken door verschillende projecten te ontwikkelen waarbij vrijwilligers (burgerinitiatief) een grote rol spelen.

De drie aandachtsgebieden van P!T zijn:
Het ontwikkelen van TALENTEN & het bevorderen van zelfredzaamheid van jongeren met een beperking of in een achterstandspositie op het gebied van:
1. wonen/ financien
2. scholing & werkervaring
3. sport, gezondheid en welzijn

P!T beperkt zich niet tot de gemeente Velsen, maar is actief voor de hele regio IJmond-Kennemerland. P!T heeft de ambitie om landelijk te opereren.
P!T wil betrokken zijn bij verschillende maatschappelijke initiatieven die met de aandachtspunten te maken hebben. Dit past binnen de doelstelling van P!T.

Samenwerkingsprojecten
Naast de eigen projecten, wil P!T in samenwerking met partners andere projecten ondersteunen, uitbreiden of opzetten. Hierbij wordt met name gedacht aan projecten die aan de visie van Stichting P!T voldoen.

Begroting 2013 Stichting P!T
(bedragen excl. BTW)

Inkomsten Uitgaven basis

LEFF Ondersteuning (lening) 5.000